Bạn nào có ví dụ thực tiễn về hình thức trả lương theo thời gian công ty May nào cũng được. Nếu có cho mình được k? Thanks nhiều!

  • quang cao

  • Share