Đây là bài tiểu luận (báo cáo thực tập ) bộ môn cơ khí hàn sau khi kết thúc quá trình thực tập tại công ty .Bài báo cáo được viết bởi Ngô Hữu Duy Đạt
lớp kỷ thuật hàn vỏ tàu thủy KTĐT K2
Trường Trung Cấp Nghề Số 10
thuộc liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế
Link Download


  • Share