lien he quang cao

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Thảo luận trong 'KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN' bắt đầu bởi Admin, 8/5/12.

Lượt xem: 48701

 1. Admin

  Admin Administrator Thành viên BQT

  các phương pháp tính giá thành sản phẩm, các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất, các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

  Phân loại giá thành sản phẩm

  Có nhiều cách phân loại khác nhau: Theo thời điểm và nguồn số liệu, theo chi phí phát sinh

  Theo thời điểm và nguồn số liệu có:

  · Giá thành kế hoạch: XĐ trước khi bước vào KD trên CS giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán kinh phí

  · Giá thành định mức: XĐ trước khi bước vào SX đựơc XD trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và ko biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch

  · Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các cho phí thực tế phát sinh trong SX SP

  Theo chi phí phát sinh:

  · Giá thành sản xuất

  · Giá thành tiêu thụ

  Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức:

  Giá thành toàn bộ của SP = Giá thành SXSP + CP quản lý DN + chi phí Bán hàng

  Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính gía thành đơn vị. Đối tượng có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền SX tuỳ theo yêu cầu của cách hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm.

  Phương pháp tính giá thành:

  Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

  Giá thành SP HThành = CPSX KD DD đầu kỳ +Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ

  Giá thành Sp =Tổng Giá thành SP HThành / Số lượng sản phẩm hoàn thành

  Phương pháp tổng cộng chi phí: Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

  Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

  Phương pháp hệ số: Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

  Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP / Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)

  Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SPGốc * Hệ số quy đổi từng loại

  Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ - Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ

  Phương pháp tỉ lệ chi phí: Căn cứ vào tỉ lệ chi phí SX thực tế với chi phí SX kế hoạch, Ktoán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại

  Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) * Tỷ lệ CP

  Tỉ lệ CP =Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp / Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP

  Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

  Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính- Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ

  Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều PP để tính giá thành SP

  Ví dụ: Tại một DN tiến hành SX 2 loại Sp A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đvị tính: 1.000đ)

  1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000

  2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500

  3. Chi phí SX chung: 1.200

  4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400

  Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP theo các PP phù hợp biết:

  TH1:

  - CP NVL TT SP a: 3.200. SP B: 1.800

  · CP SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp

  · Chi phí SXKD DD đầu kỳ của SP A là 400, SP B 600

  · CP SXKD DD Ckỳ của SP A 768, SP B 232

  TH2: Chi phí SX tập hợp chung không hạch toán riêng được cho từng SP A và B, biết hệ số quy đổi SP A là 1.25, SP B 1.75, chi phí SX KD DD đầu kỳ: 600, cuối kỳ: 1.000

  TH3: Chi phí SX ko hạch toán riêng cho từng SP và giữa Sp A và B không có hệ số quy đổi, biết giá thành KH SP A là 4, Sp B là 6, CPSX DD ĐK A: 600, B: 1000

  TH1: Áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp:

  Phân bổ chi phí SX chung:

  Cho SP A: (1.200/ 5.000) * 32.00=768

  Cho SP B: 1.200 – 768 = 432

  Kết chuyển chi phí:

  a. Nợ 154: 5.000

  - 154A: 3.200

  - 154B: 1.800

  Có 621: 5000

  - 621A: 3.200

  - 621B: 1.800

  b. Nợ 154: 1.500

  -154A: 900

  -154B: 600

  Có 622: 1.500

  c. Nợ 154: 1.200

  154A: 768

  154B: 432

  Có 627: 1.200

  Tính giá thành:

  SP A:

  - Tổng giá thánh: 400+(3.200+900+768) – 768= 4.500

  - Giá thành Đvị: 4.500/900 =5

  SP B:

  - Tổng giá thành: 200+(1.800+600+432)-232 = 2.800

  - Giá thành đơn vị: 2.800/400 = 7

  Đk: Nợ 155: 4.500

  Nợ 157: 2.800

  Có 154: 7.300

  TH2: Áp dụng PP hệ số:

  Kết chuyển chi phí:

  Nợ 154: 7.700

  Có 621: 5.000

  Có 622: 1.500

  Có 627: 1.200

  Tính giá thành nhóm SP A và B và giá thành đơn vị:

  + SL SP gốc: (900*1.25)+ (400*1.75) = 1.825

  + Tổng giá thành SP A và B:

  600+(5.000+1.500+1.200)- 1.000 = 7.300

  + Giá thành Đvị SP gốc: 7.300/1.825 = 4

  Giá thành Đvị SP A: 4*1.25 = 5

  Tổng giá thành: 900*5= 4.500

  Giá thành Đvị SP B = 4*1.75 = 7

  Tổng giá thành B: 7* 400 = 2.800

  ĐK: Nợ 155: 4.500

  Nợ 157: 2.800

  Có 154: 7.300

  TH3: tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ:

  Kết chuyển chi phí:

  Nợ 154: 7.700

  Có 621: 5.000

  Có 622: 1.500

  Có 627: 1.200

  Tính giá thành:

  + Tổng giá thành kế hoạch: (900 * 4) +(400*4)= 6.000

  + Tổng giá thành thực tế: 600+(5.000+1.500+1.200)-1.000 = 7.300

  + Tỷ lệ giá thành = (7.300/6.000)*100=121.67%

  + Tổng giá thành thực tế A: 900*4 *121.67 = 4.380

  Giá thành đơn vị A: 4.380/900= 4.8

  + Tổng giá thành thực tế B: 7.300- 4.380 = 1.920

  Giá thành đơnvị: 2.920 / 400 = 7.3
   
 2. phan mem ke toan

  phan mem ke toan New Member

  Cảm ơn bạn
   

Chia sẻ trang này