quang cao
lien he quang cao

cách viết hồ sơ học sinh sinh viên.......ai khoá trên vào coi hộ cái nha

Thảo luận trong 'Thắc mắc và Giải đáp' bắt đầu bởi 0j_cu0c_s0ng, 27/8/10.

Lượt xem: 207695

 1. 0j_cu0c_s0ng

  0j_cu0c_s0ng New Member

  Lưu ý: Chữ xanh là hướng dẫn
  Chữ đỏ là ví dụ

  Link mediafire : http://www.mediafire.com/?g8b4s8hoy5fi747
  [FONT=&quot]LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN[/FONT]

  [FONT=&quot]
  Bộ Giáo dục và đào tạo
  [/FONT]
  [FONT=&quot]******[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT][FONT=&quot]
  *******[/FONT]
  [FONT=&quot]LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
  [/FONT]
  [FONT=&quot](Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)[/FONT]
  [FONT=&quot]Họ và tên[/FONT][FONT=&quot]: .......................[/FONT][FONT=&quot]tên của mình[/FONT][FONT=&quot].................................................. .......[/FONT]
  [FONT=&quot]Ngày, tháng, năm sinh: ..........[/FONT][FONT=&quot]ngày tháng năm sinh của mình[/FONT][FONT=&quot]...................….[/FONT]
  [FONT=&quot] Hộ khẩu thường trú: ................[/FONT][FONT=&quot]địa chỉ nhà mình trên hộ khẩu[/FONT][FONT=&quot].....................….[/FONT]
  [FONT=&quot] Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ..........[/FONT][FONT=&quot]theo mình nên ghi tên ba hoặc mẹ, địa ở đâu thì chắc ở địa chỉ bố mẹ hay ở nhất (nhà mình, hehe )[/FONT][FONT=&quot].................................................. ............ [/FONT]
  [FONT=&quot].................................................� ��................................................ ...............….[/FONT]
  [FONT=&quot] Điện thoại liên hệ (nếu có): ......[/FONT][FONT=&quot]điện thoại bàn nhà mình[/FONT][FONT=&quot]......[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]


  [FONT=&quot]Ảnh[/FONT]
  [FONT=&quot]4 x 6[/FONT]
  [FONT=&quot](Mới chụp[/FONT]
  [FONT=&quot]chưa quá[/FONT]
  [FONT=&quot]3 tháng)[/FONT]

  [FONT=&quot]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/FONT]
  [FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT]
  [FONT=&quot]______________________________[/FONT]
  [FONT=&quot]SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN[/FONT]
  [FONT=&quot]I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN[/FONT]

  [FONT=&quot]- Họ và tên: [/FONT][FONT=&quot].......….......tên của mình..........................…........[/FONT]

  [FONT=&quot]- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ………[/FONT][FONT=&quot]kaka, ghi 0.5 kaka[/FONT]
  [FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): .…[/FONT][FONT=&quot]giả sử sinh ngày 04 /07/1992[/FONT][FONT=&quot] …[/FONT]

  [FONT=&quot]- Hộ khẩu thường trú[/FONT][FONT=&quot]: ghi địa chỉ nhà mình, như trên sổ hộ khẩu: [/FONT][FONT=&quot]Khu 10 - Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ[/FONT]
  [FONT=&quot]....................…….[/FONT]
  [FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]4[/FONT]

  [FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]7[/FONT]

  [FONT=&quot]9[/FONT]
  [FONT=&quot]2[/FONT]

  [FONT=&quot].................................................. ..................……...[/FONT]  [FONT=&quot]- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]

  [FONT=&quot].................................................. ..........….......……[/FONT]

  [FONT=&quot]- Tôn giáo[/FONT][FONT=&quot]: tôn giáo mình theo[/FONT][FONT=&quot],.................................[/FONT][FONT=&quot]Không[/FONT][FONT=&quot]…....………….[/FONT]

  [FONT=&quot]- Thuộc khu vực tuyển sinh nào? [/FONT][FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot]trên giấy báo có ghi, [/FONT][FONT=&quot]KV2[/FONT]
  [FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]2[/FONT]

  [FONT=&quot]- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức[/FONT]
  [FONT=&quot]3[/FONT]


  [FONT=&quot] ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)[/FONT]
  [FONT=&quot]- Đối tượng dự thi: [/FONT][FONT=&quot]......…….....giấy báo ghi thế nào thì mình điền i chang, không ghi thì bỏ trống[/FONT][FONT=&quot]…......…[/FONT]  [FONT=&quot]- Ngành học: [/FONT][FONT=&quot]Kinh Tế Thương Mại[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]
  [FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]4[/FONT]

  [FONT=&quot]- Ký hiệu trường: ..............[/FONT][FONT=&quot]chắc chắn là TMA [/FONT]
  [FONT=&quot]B[/FONT]
  [FONT=&quot]V[/FONT]
  [FONT=&quot]H[/FONT]

  [FONT=&quot]- Điểm thi tuyển sinh:[/FONT][FONT=&quot]giấy báo vjk sao, ta cứ thế copy[/FONT][FONT=&quot] Tổng điểm: .….[/FONT][FONT=&quot]30.0[/FONT][FONT=&quot]…….…...[/FONT]
  [FONT=&quot]- Số báo danh: ...[/FONT][FONT=&quot]ghi như trên giấy báo[/FONT][FONT=&quot]TMAA.01972[/FONT]

  [FONT=&quot](Môn 1: ..…[/FONT][FONT=&quot]10.0[/FONT][FONT=&quot]….. Môn 2: …[/FONT][FONT=&quot]10.0[/FONT][FONT=&quot]….. Môn 3: ..…[/FONT][FONT=&quot]10.0[/FONT][FONT=&quot]….. )[/FONT]
  [FONT=&quot]- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN, TCCN [/FONT][FONT=&quot](xem ở học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp)[/FONT]

  [FONT=&quot]- Điểm thưởng (nếu có): ..[/FONT][FONT=&quot]ghi số điểm được thưởng[/FONT][FONT=&quot]……[/FONT][FONT=&quot]dành cho học sinh giỏi quốc gia, hay những bạn được thưởng điểm vì thành tích nào đó[/FONT][FONT=&quot]...........…..............[/FONT]
  [FONT=&quot]- Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:[/FONT]
  [FONT=&quot]* Xếp loại về học tập: .........[/FONT][FONT=&quot]Khá[/FONT][FONT=&quot]..........……....[/FONT]

  [FONT=&quot]..........ghi lí do được thưởng điểm, hay tuyển thẳng[/FONT][FONT=&quot]...........................……...............� �...............[/FONT]
  [FONT=&quot]* Xếp loại về hạnh kiểm: .....[/FONT][FONT=&quot]Tốt[/FONT]

  [FONT=&quot].............................……............... ...........................[/FONT]
  [FONT=&quot]* Xếp loại tốt nghiệp: ..........[/FONT][FONT=&quot]Khá.[/FONT][FONT=&quot]....…..….….[/FONT]

  [FONT=&quot]..........................................…..... ...........……….....[/FONT]
  [FONT=&quot]- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....[/FONT][FONT=&quot]xem trong sổ đoàn viên [/FONT][FONT=&quot]19/05/2007[/FONT]

  [FONT=&quot]- Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] giả sử năm 2010[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]
  [FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]- Ngày vào Đảng CSVN: .............................……..[/FONT]

  [FONT=&quot]- Số chứng minh thư nhân dân: [/FONT][FONT=&quot]ở CMND có[/FONT][FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot]132135969........…….…...[/FONT]


  [FONT=&quot]- Số thẻ HS, SV [/FONT][FONT=&quot]BỎ TRỐNG[/FONT]


  [FONT=&quot]- Khen thưởng, kỷ luật: [/FONT][FONT=&quot]các thành tích đã đạt được trong 12 năm học, hoặc có bị kỉ luật khiển trách thế nào thì ghi vào[/FONT][FONT=&quot].....................…………….............. ...........................................….... ........[/FONT]
  [FONT=&quot]............[/FONT][FONT=&quot]giải nhất môn toán quốc gia năm học 2009 – 2010 [​IMG][/FONT][FONT=&quot].................................................. .............................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot]Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương). ( [/FONT][FONT=&quot]nên ghi theo mốc thời gian sau, đối với các bạn sinh 1992[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
  [FONT=&quot]1992 – 1998: Ở với mẹ[/FONT]
  [FONT=&quot] 1998 – 2003: học tiểu học tại trường……………..[/FONT]
  [FONT=&quot] 2003- 2007: học trung học cơ sở tại trường………………[/FONT]
  [FONT=&quot] 2007-2010: học trung học phổ thông tại trường…………….[/FONT]
  [FONT=&quot]Lưu ý: nếu bạn nào trong wá trình học có chuyển trường thì nhớ ghi mốc thời gian, năm nào đến năm nào, học tại trường nào[/FONT]
  [FONT=&quot]II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Cha:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Họ và tên: .....................[/FONT][FONT=&quot]tên của ba mình[/FONT][FONT=&quot]............. Quốc tịch: ......[/FONT][FONT=&quot]chắc là Việt Nam[/FONT][FONT=&quot].........................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Dân tộc: [/FONT][FONT=&quot]..........Dân tộc của ba......... Tôn giáo: ..............…tôn giáo của ba….......................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hộ khẩu thường trú: .............[/FONT][FONT=&quot]ghi giống như hộ khẩu của mình đã ghi ở trên[/FONT][FONT=&quot].........................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .[/FONT][FONT=&quot]hỏi ba để bik thêm thông tin chi tiết[/FONT][FONT=&quot][​IMG].[/FONT][FONT=&quot].........[/FONT]
  [FONT=&quot]Trước 30-4-1975:[/FONT]
  [FONT=&quot]............................[/FONT][FONT=&quot]theo học ở các trường tiểu học và phổ thông[/FONT][FONT=&quot].................................................. ...................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot]Từ 30-4-1975 đến nay:[/FONT]
  [FONT=&quot]1975 – 1982: học đại học[/FONT]
  [FONT=&quot]1982-1989: làm ở cty 333333333[/FONT]
  [FONT=&quot]1989- nay: làm ở cty 123456748596[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Mẹ:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Họ và tên: .....................[/FONT][FONT=&quot]tên của mẹ mình[/FONT][FONT=&quot]............. Quốc tịch: ......[/FONT][FONT=&quot]chắc là Việt Nam[/FONT][FONT=&quot].........................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Dân tộc: [/FONT][FONT=&quot]..........Dân tộc của mẹ......... Tôn giáo: ..............…tôn giáo của mẹ….......................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hộ khẩu thường trú: .............[/FONT][FONT=&quot]ghi giống như hộ khẩu của mình đã ghi ở trên[/FONT][FONT=&quot].........................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .[/FONT][FONT=&quot]hỏi mẹ để bik thêm thông tin chi tiết[/FONT][FONT=&quot][​IMG].[/FONT][FONT=&quot].......[/FONT]
  [FONT=&quot]Trước 30-4-1975:[/FONT]
  [FONT=&quot]............................[/FONT][FONT=&quot]theo học ở các trường tiểu học và phổ thông[/FONT][FONT=&quot].................................................. ...[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot]Từ 30-4-1975 đến nay:[/FONT]
  [FONT=&quot]1975 – 1982: học đại học[/FONT]
  [FONT=&quot]1982-1989: làm ở cty 2222222222[/FONT]
  [FONT=&quot]1989- nay: làm ở cty 123456748596[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Vợ hoặc chồng: [/FONT][FONT=&quot]AI CÓ NHÃ HỨNG GHI THÊM [​IMG], KHÔNG THÌ BỎ TRỐNG[/FONT]
  [FONT=&quot]- Họ và tên: ..........................................…..... ........…… Quốc tịch: ........................................………. .[/FONT]
  [FONT=&quot]- Dân tộc: ...............................................… .…………. Tôn giáo: .................................................. ......[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hộ khẩu thường trú: .................................................. .........................………................ .....................[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .................................................. ..........…………………………………� ��……………………….....[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. ......................[/FONT]

  [FONT=&quot]4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột: [/FONT][FONT=&quot]GHI HỌ TÊN, NGHỀ NGHIỆP NƠI Ở CỦA ANH CHỊ EM MÌNH [​IMG][/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot]Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN, TCCN (nếu Sở GD-ĐT chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sau đó nộp bản chính để kiểm tra đối chiếu): phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ, TCCN giấy chứng nhận thi và kết quả đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi lớp cuối cấp, kể cả thi quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, đơn vị cử đi học (nếu là công nhân viên Nhà nước hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang).[/FONT]
  [FONT=&quot]Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.[/FONT]

  [FONT=&quot]Cam[/FONT][FONT=&quot] đoan của gia đình[/FONT]
  [FONT=&quot]về lời khai của học sinh, sinh viên[/FONT]
  [FONT=&quot]Ngày .......... tháng …....... năm 20...…[/FONT]
  [FONT=&quot] Học sinh, sinh viên ký tên[/FONT]
  [FONT=&quot]TÔI XIN CAM ĐOAN LỜI KHAI [/FONT]
  [FONT=&quot]TRÊN LÀ ĐÚNG[/FONT]

  [FONT=&quot]BA HOẶC MẸ KÍ TÊN[/FONT]
  [FONT=&quot]__________________________________________________ ______________________[/FONT]

  [FONT=&quot]Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú[/FONT]
  [FONT=&quot](Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện [/FONT]
  [FONT=&quot]nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên tại địa phương).[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot].................................................. .................................................. .................................................. .........................[/FONT]
  [FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot] Ngày .......... tháng ........... năm 20 …..[/FONT]

  [FONT=&quot](Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)  ghi thế này được chưa ,ai có kinh nghiệm chỉ bảo cho mọi người với
  [/FONT]
   
 2. bambooflute

  bambooflute Member

  Thế mục khen thưởng, kỉ luật thì ghi cái gì nhỉ
  Không ghi có sao không
   
 3. gau_bong_xu_1012

  gau_bong_xu_1012 New Member

  tình hình là tốt nghiệp loại khá thì mình đã trót quen tay ghi Giỏi mất rùi.hix. có được gạch đi ghi lại k ta? hay phải mua cái mới viết lại ???

  ở ngoài bìa hồ sơ, chỗ góc trái trên cùng í, nó ghi MS ngành học, TMQT là 405. nhưng nó in có 2 ô thì viết thế nào đây? hay k phải là 405?
   
 4. quyet46

  quyet46 Cử Nhân

  chủ topic kì công quá. Thanks ! :96:
  gạch đi cũng được, mua cái mới có khi tốt hơn (phòng trường hợp ông nào dở hơi bắt bẻ mình thì mệt:pucca10:)
  cứ viết lòi 1 số ra bạn à, mình viết lòi số 4 ra ngoài
  Việt nam lắm thủ tục quá :thayghet:
   
 5. zuyeu

  zuyeu Guest

  thât là nhiệt tình! Hơ hơ! Mềh vít xong rồi! Mang ra fường đóng dấu rùi, thôi thì kệ, chả coi lại nữa :)
   
 6. sunny_18

  sunny_18 New Member

  hjc cho mình hỏi là nếu có lỡ dập xóa thì có phải làm lại toàn bộ không? Hjc lỡ tay viết liều cái ngày vào đoàn rùi
   
 7. chiataynheem

  chiataynheem New Member

  Chào đón tân sinh viên k46 trường TM :D:D:D
   
 8. sh0ckbaby_92

  sh0ckbaby_92 New Member

  Phải viết cả ô trống và 3 chấm àk mọi người ???
   
 9. generous_59

  generous_59 New Member

  Mục nào có ô trống thì viết vào ô trống, mục nào chỉ có.......mà ko có ô trống thì viết vào......:botay:
   
 10. sh0ckbaby_92

  sh0ckbaby_92 New Member

  Thế mục nào có cả 3 chấm và ô trống thì viết cả 2 hữ :banhbao14:
   
 11. Super Tom

  Super Tom Mình nà mem mới :">

  Chỗ trước và sau 30/4/1975 của bố mẹ. mình bỏ trống, ko biết có được không nhỉ????
   
 12. quyet46

  quyet46 Cử Nhân

  Mình viết trước 75 là đi học, sau 75 thì papa mình bảo viết 1-2 mốc thời gian cho có. Viết sơ sài thì sợ nó đánh giá ý thức, thế nên cứ viết cho nó có. Với lại còn phải ra phường xác nhận nữa mà. Thân !
   
 13. maruco.E?

  maruco.E? New Member

  hj' hs mình làm xong hết rùi, h chỉ chờ lên trường nhập học nữa thui.........mà khóa mình năm nay các khoa nhập học bắt đầu từ mồng mấy nhỉ:)
   
 14. tubat

  tubat Member

  Bạn này 4.7.1992 à, mình cũng quốc khánh mỹ nè :p
   
 15. blue_cat_1806

  blue_cat_1806 New Member

  thế đỗ nv2 thì cái phần kí hiệu trường, SBD, ngành học thì điền thế nào?
   
 16. wizard_litter_9x

  wizard_litter_9x New Member

  hix.nếu thi nhờ thì cái chỗ kí hiệu trường và số báo danh viết thế nào?????
   
 17. traiwe

  traiwe New Member

  Tke ho so nay thj truok khj nhap hok thj lam lun ah. ma hso nay thj mua o dau
  Post bài qua điện thoại
   
 18. von.vina

  von.vina New Member

  cho e hỏi cái chỗ khen thưởng , kỉ luật í ạ

  k ghi gì có đc k ạ

  chẵng lẽ lại ghi đc hsinh giỏi năm lớp 1 , 2 , 3 ,4 ... ạ

  :|
   
 19. Cu?Chuoi

  Cu?Chuoi New Member

  Sao trong giấy báo trúng tuyển và nhập học không có ghj là cần lý lịch? Viết lý lịch nộp cho ai vậy?
  Post bài qua điện thoại
   
 20. kún :*

  kún :* New Member

  cái này là bắt buộc ạ >"< nhg e thấy giấy trúng tuyển có ghj cái này đâu
   

Chia sẻ trang này