quang cao
lien he quang cao

Đề thi trắc nghệm kế toán tài chính 2 khoa kế toán ngày 31.12.2010

Thảo luận trong 'KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN' bắt đầu bởi rain9x, 31/12/10.

Lượt xem: 13586

 1. rain9x

  rain9x New Member

  [FONT=&quot]Đề thi trắc nghiệm Kế toán tài chính 2 (60p) ngày 31.12.2010 khoa kế toán [/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 1. đựoc cấp trên trả hộ tiền nợ người bán hang số tiền 55.000, kế toán ghi :[/FONT]
  [FONT=&quot]A,Nợ 336: 55.000/Có331: 55.000 [/FONT]
  [FONT=&quot] B, Nợ 331:55.000/Có 336: 55.000[/FONT]
  [FONT=&quot] C, Nợ 331: 55.000/Có 136: 55.000 [/FONT]
  [FONT=&quot] D, tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 2: khi doanh nghiệp phát hành 10.000 cổ phiếu để tăng vốn, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu, giá phát hành là 11.000đ/cổ phiếu thu bằng tiền gửi ngân hang. kế toán phản ánh: (đvt:1000đ)[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112:110.000 / có 4111: 100.000/ có 4112: 10.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 121:110.000 / có 112:110.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112: 100.000/ có 411:100.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 3: thời điểm lập dụ phòng phải trả đối với công ty không niêm yết trên thị trường chứng khoánlà:[/FONT]
  [FONT=&quot]A.cuối tháng[/FONT]
  [FONT=&quot]B.cuối mỗi quý[/FONT]
  [FONT=&quot]C.cuối niên độ kế toán[/FONT]
  [FONT=&quot]D. không quy định cụ thể thời gian[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 4: hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình xây lắp khi hết thời hạn bảo hành , kế toán phản ánh:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]giảm chi phí giá vốn[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]giảm chi phí quản lý[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]tăng thu nhập khác[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]giảm chi phí sản xuất chung[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 5: xuất 5000 USD bằng tiền mặt để trả nợ cho ngưòi bán, tỷ giá ghi sổ khoản nợ phải trả là 18.600 VND/USD, tỷ giá thực tế khi trả nợ là 19.100VND/USD. tỷ giá ngoại tệ USD là18.000 VND/USD, kế toán đã ghi có TK 007: 5.000 USD , bút toán còn lại sẽ là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 331: 95.500/ có 1112:90.000/ có 515: 5.500[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 331:90.000/ nợ 635: 5.500/ có 1112: 95.500[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 331: 93.000/ có 1112:90.000/có 515:3.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 331:93.000 có 1112: 93.000[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 6: chi phí sản xuất phát sinh trong tháng : CP nguyên vật liệu trực tiếp 220.000, CP nhân công trực tiếp 145.600,CP sản xuât chung cố định 10.000, máy móc thiêt bị hoạt động bằng 80% công suất chuẩn. cuối kỳ hoàn thành 200 sản phẩm còn dở dang 20 sản phẩm mức độ hoàn thành 40%( đánh giá theo phương pháp SLHTTĐ, NVLTT bỏ vào từ đầu, chi chí khác bỏ dần). không có sản phẩm dở dang đâu kỳ. Tổng giá thành thực tế sản phẩm là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]394.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]372.200[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]372.125,9[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]Tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 7: khi phát hành cổ phiếu, chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành được hạch toán vào :[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]thặng dư vốn cổ phần[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]doanh thu tài chính [/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]chi phí tài chính [/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 8: khi trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm hang hoá kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 6426/ có 335[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 6415/ có 335[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 6415/ có 352[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 6415/ có 242[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 9: nợ dài hạn là các khoản nợ có thời hạn thanh toán kể từ ngày kết thúc niên độ:[/FONT]
  [FONT=&quot]A, trên 1 năm [/FONT]
  [FONT=&quot]B, từ 1 năm trở lên [/FONT]
  [FONT=&quot]C, từ 2 năm trở lên[/FONT]
  [FONT=&quot]D, từ 3 năm trở lên[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 10: giá trị tài sản nhận ký cược bằng hiện vật, đựoc kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ các tài khoản liên quan (152,153,155,156,…)/ có 334[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ các tài khoản liên quan(152,153, 155, 156,..)/ có 3386[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 003[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 11: doanh nghiệp dung tiền mặt là ngaọi tệ thanh toán nợ cho ngưòi bán A số tiền là 1.000USD, biết tỷ giá quỹ là 18.550đ/usd. tỷ giá ghi sổ là 18.000đ/usd. tỷ giá thực tế bình quân lien ngân hang là 19.000 đ/usd. khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]450.000đ[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]550.000đ[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]1.000.000đ[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đèu sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 12: để tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm, kế toán sử dụng phương pháp:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]tập hợp trực tiếp[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]phân bổ gián tiếp[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]cả A và B đều đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]cả A và B đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 13: mua 1 TSCĐ dung cho hoạt động phúc lợi giá mua 100.000, VAT 10%, trả bằng tiền mặt. TSCĐ này đươcj mua bằng quỹ phúc lợi. kế toán phản ánh:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ211: 110.000/ có 111: 110.000[/FONT]
  [FONT=&quot]nợ 353: 110.000/ có 411: 110.000 [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 211: 100.000/ nợ 133:10.000/ có 111: 110.000[/FONT]
  [FONT=&quot]nợ 3532 : 100.000/ có 3533: 100.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 211:100.000/ nợ 133:10.000/ có 111:110.000[/FONT]
  [FONT=&quot]nợ 353: 100.000/ có 411: 100.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 211:110.000/ có 111: 110.000[/FONT]
  [FONT=&quot]nợ 3532:110.000/ có 3533: 110.000[/FONT]
  [FONT=&quot] câu 14: nhận được tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng tiền mặt 10.000. kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 111:10.000/ có 515: 10.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 111:10.000/ có 511: 10.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 111: 10.000/ có 711: 10.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112: 10.000/ có 711: 10.000[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 15: để xác định đúng đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất căn cứ vào:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, địa điểm phát sinh chi phí, yêu cầu và trình độ của cán bộ kế toán[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, địa điểm phát sinh chi phí[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, địa điểm phát sinh chi phí, yêu cầu và trình độ quản lý của dn[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 16: doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đươcj trong kỳ phát sinh từ:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]hoạt động cung cấp dịch vụ [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]hoạt động bán hang[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]hoạt động đầutư tài chính[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 17: chọn phương án đúng:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]trong trường hợp máy móc hoạt động chuẩn, chi phí sản xuất chung đuợc kết chuyển hết sang bên nợ tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tính giá thành sản phẩm[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành luôn luôn giống nhau[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]chi phí sản xuất sản phẩm là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà các doanh nghiệp chi ra tính cho 1 đơn vị sản phẩm[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]phương án A và B[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 18: số dư cuối kỳ của tài khoản nguồn vốn kinh doanh (tk 411) thể hiện :[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nguồn vốn kinh doanh ( thuộc vốn sở hữu ) hiện còn cuối kỳ của doanh nghiệp [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]vốn điều lệ của doanh nghiệp[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]vốn pháp định của doanh nghiệp[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 19: số lần lập dự phòng hải trả trong 1 niên độ kê toán đối với công ty không niêm yết trên thị trường chứng khoán là: [/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]12 lần[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]1 lần[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]4 lần[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]Không hạn chế[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 20: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]Thu nhập từ thanh ls TSCĐ[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]Doanh thu bán hang hoá[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]Doanh thu từ bán bất động sản đầu tư[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]Doanh thu bán NVL[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 21: thuế thu nhập đặc biệt khi bán hang hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được hạch toán vào:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]Giá gốc tài sản[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]Chi phí quản lý doanh nghiệp [/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]Ghi giẩm doanh thu bán hang[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 22: theo VAS 14- doanh thu và thu nhập khác, doanh thu bán hang đựoc ghi nhận khi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]doanh thu đựoc xác định tương đối chắc chắn và doanh nghiệp đã thu đựoc hoặc sẽ thu đựoc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hang[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hang hóa cho ngưòi mua và doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hang hóa như ngưòi sở hưũ hang hoá hoặc quyền kiểm soát hang hoá[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]xác điịnh đươcj chi phí lien quan đến giao dịch bán hang[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]đồng thời các điều kiẹn trên[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 23: số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã lập năm N còn lại chưa sử dụng là 400.000.000đ, số cần lập cho năm N+1 là: 430.000.000đ, cuối năm N+1 kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 139: 30.000.000/có 635: 30.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 139:30.000.000/ có 642: 30.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 642: 30.000.000/ có 139:30.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 24: doanh nghiệp A ma 10.000 cổ phiếu quỹ trả bằng tiền mặt , giá mua là 12.000đ/ cổ phiếu, chi phí giao dịch mua cổ phiếu trả bằng tiền măt là 1% giá mua. kế toán phản ánh:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot] nợ 121: 132.200/ có 111: 132.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 419: 120.000/ có 111: 120.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 419 : 121.200/ có 111: 121.200[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 25: tháng 9/N xuất kho CCDC đưa vào sử dụng ở bộ phận sản xuất giá xuất kho 24.000, thuộc loại phân bổ nhiều kỳ ( 6 tháng). Bút toán xuất dùng cuối tháng là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 142: 24.000/ có 152: 24.000[/FONT]
  [FONT=&quot] nợ 627: 4.000/ có 142: 4.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 242: 24.000/ có 153: 24.000[/FONT]
  [FONT=&quot]nợ 627: 4000/ có 242: 4000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ242: 20.000/ nợ 642: 4.000/ có 153; 24.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tát cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 26: xuất kho thành phẩm , trị gía bán cổ phiếu có thuế VAT 11.000.000đ, VAT 10%, DN tính VAT theo phương pháp khấu trừ . doanh hu đựơc ghi nhận là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]10.780.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]10.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]9.800.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]11.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 27:phát hành trái phiếu A có thời hạn 3 năm , mệnh giá 100 triệu đồng, chiết khấu trái phiếu 12triệu, thu tiền qua TK ngân hang, lãi trả sau, kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112: 100/ có 3432: 12/ có 3431: 88[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112 : 112/ có 3431: 100/ có 3433: 12[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112:88/ nợ 3432: 12/ có 3431: 100[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112:112/ có 3433: 100/ có 3431: 12[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 28: phát hành trái phiếu A thời hạn 3 năm , mệnh giá 100 triệu đồng, phụ trội trái phiếu 12triệu, thu tiền quạ TK ngân hang, lãi trả sau, kế toán ghi[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112:100/ nợ 3432: 12/ có 3431: 112[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112: 112/ có 3431: 100/ có 3433: 12[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112: 88/ nợ 3432: 12/ có 3431: 100[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 112: 112/ có 3433: 100/ có 3431: 12[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 29: số phát sinh luỹ kế của 1 số TK lien quan đến doanh thu , thu nhập, chi phí của quý IV/N như sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 511:300.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 515: 50.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 632: 200.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 641: 20.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 711: 30.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK811: 20.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 642 : 15.000[/FONT]
  [FONT=&quot]TK 635: 5.000[/FONT]
  [FONT=&quot]Lợi nhuận trước thuế quý I, II, III là 3.500.000. doanh nghiệp đã tạm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:920.000; Biết lợi nhuận kế toán bằng lợi nhuận chịu thuế. Thuế suất thuế thu nhậ doanh nghiệp 25%, Bút toán điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm N là :[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 8211: 15.000/ có 3334: 15.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 3334: 15.000/ có 8211: 15.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 8211: 30.000/ có 3334: 30.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 821: 905.000/ có 3334: 905.000[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 30: cuối kỳ doanh nghiệp kiểm kê kho, phát hiện thừa vật liệu A, giá trị 2.000.000 VNĐ chưa rõ nguyên nhân , kế toan ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 152: 2.000.000/ có 1381: 2.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 152: 2.000.000/ có3381: 2.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 152:2.000.000/ có 3388: 2.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 152: 2.000.000/ có 1388: 2.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 31: tại 1 doanh nghiệp SX: chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ : nguyên vật liệu trực tiếp 450.000, nhân công trực tiếp : 200 000, sản xuât chung 60 000 trong đó chi phí sản xuất chung cố định 20 000, máy móc thiểt bị hoạt động bằng 90% công suất chuẩn. Theo chuẩn mực kế toán 02- hang tồn kho, phần chi hí snả xuất chung cố định hạch toán vào 632- gía vốn hang bán là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]18 000 [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]2 000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]20 000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]tất cả các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 32: theo VAS 14 “doanh thu và thu nhập khác” : doanh thu là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]là giá trị vốn thực tế của lượng hang hoá, sản phẩm xuất kho tiêu thụ[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]số tiền thu đựoc khi bán hang hoá[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ phát sinh từ hoạt động sản xuất [/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]là số tiền ghi trên hoá đơn bán hang[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]câu 33: chi phí sản xuất chung:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]bao gồm các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị phân xưởng sản xuất[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]bao gồm chi phí dịch vụ mua ngoài dung ho sản xuất[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]all các phương án trên đều đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 34: chọ câu đúng:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]chi phí SXC cố định có thể đựoc kết chuyển vào TK 632[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]tiền điện phải trả ở bộ phận sản xuất đựoc hách toán vào CFSVC[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]chi phí khấu hao TSCĐ sản xuất theo phương pháp sản lượng đựoc tính toàn bộ vào giá thành sản xuất sản phẩm[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]all các phương án trên đều đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 35: thuế thu nhập doanh nghiệp đựoc quyết toán vào :[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]vào năm tài chính sau[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]vào cuối mỗi quý[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]một lần vào cuối năm tài chính[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]cuối mỗi tháng[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 36: khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất , kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 622/ có 335[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]Nơ 627/ có 335[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 622/ có 352[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 335/ có 334[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 37: chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - NVL trực tiếp : 278.450.000đ ( trong đó 10.400.000đ vượt trên mức binh thường), nhân công trực tiếp : 46.350.000đ, CPSXC: 63.420.000đ( trong đó CPSXCCĐ: 27.500.000đ). công suât MMTB : 100 sản phẩm. cuối kỳ hoàn thành 80 sản phẩm nhập kho, còn 50 sản phẩm làm dở mức độ hoàn thành 60%. Tổng chi phí sản xuất kết chuyển vào TK 154 – CPSXKD dở dang là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]372.320.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]382.720.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]388.220.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]All các phương án trên đều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 38: Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp có thể đựoc dung để :[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]Chi mua sắm tài sản cố định dung cho kinh doanh [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]Chi tiêu cho hoạt động phúc lợi [/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]Chi mua sắm TSCĐ dung cho phúc lợi[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]All các phương án trên[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 39: cuối kỳ kiểm kê kho, phát hiện nguyên vật liệu , côngcụ dụng cụ thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, kế toan điều chỉnh sổ sách:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 1388/ có 152, 153[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 3388/ có 152,153[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 3381/ có 152,153[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 152,153/ có 3381[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 40: doanh nghiệp mua 10.000 cổ phiếu quỹ trả bằng tiền gửi ngân hang, giá mua là 14.000đ/ cổ phiếu để tái phát hành với giá phát hành là 12.000đ/ cổ phiếu . bút toán phản ánh khi mua cổ phiếu quỹ là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 411: 120.000/ có 112: 120.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 419: 120.000/ có 112: 120.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 411: 140.000/ có 112: 140.000[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]nợ 419: 140.000/ có 112:140.000[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 41: theo VAS 02 –hàng tồn kho , những chi phí sản xuất không đựoc tính vào giá thành SP:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất , kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nguyên vật liệu trực tiếp[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nhân viên quản lý phân xưởng[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]all các phương án trên dều sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 42: chọn phương án đúng:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nhân công trực tiếp là tiền lương và các khoản khác phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất và nhân viên quản lý phân xưởng[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]chi phí SXC trong giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tính theo các phương pháp khác nhau là khác nhau[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]all các phương án trên đều đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 43: khi xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ nhiều lần dung cho sản xuất, kế toán ghi:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]nợ 627/ có 153[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]nợ 642/ nợ 142(242)/ có 153[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]nợ 142(242)/ có 153 - nợ 627/ có 142(242)[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]all các phương án trên đếu sai[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 44: quỹ dự phòng tài chính đựoc dung để :[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]bù lỗ [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]bổ sung vốn kinh doanh[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]bù đắp vốn kinh doanh [/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]all các mục đích trên[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 45: chỉ hạch toán vào TK 621 những:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nguyên vật liệu chính dung trực tiếp để sản xuất sản phẩm trong kỳ[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nguyên liệu vật liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm trong kỳ[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, vật liệu khác dung để sản xuất sản phẩm trong kỳ[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]chi phí nguyên liệu , vật liệu đươcj sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ trong kỳ sản xuất ,kinh doanh[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 46: các quỹ của doanh nghiệp đuợc trích lập từ:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]lợi nhuận để lại [/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]lợi nhuận trứoc thuế[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]lợi nhuận tích luỹ[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]lợi nhuận sau thuế[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 47: góp vốn lien doanh vào cơ sở đồng kiểm soát K bằng hang hoá, giá trị xuất kho : 300.000.000 VNĐ, hội đông lien doanh đánh gía lại giá trị của hang hoá đem góp vốn này là: 320.000.000 VNĐ tương ứng với quyền kiểm soát 25% của doanh nghiệp . kế toán doanh nghiệp phản ánh trên tài khoản 711 số tiền là:[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]5.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]20.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]15.000.000[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 49: chọn phương án đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chính là số dư cuối kỳ trên tài khoản 154[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]Chi phí khấu hao tài sản cố định trong giá thành sản xuất sản phẩm là số phát sinh bên có trên tài khoản 214 đối ứng với bên Nợ tài khoản 627, 641, 642[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]Giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành luôn bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]Phuơng án A và C[/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 50: các khoản dự phòng phải trả đựoc hạch toán vào :[/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Chi phí quản lý[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Chi phí bán hang[/FONT]
  [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Chi phí ản xuất chung[/FONT]
  [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]All các phương án trên[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  :mn:
   

  Các file đính kèm:

 2. quainu

  quainu New Member

  Cậu ơi , cậu thử cho đáp án đi:pu252533:
   
 3. nhoxthehinh

  nhoxthehinh New Member

  hay wa
  huhuhuhuhu
   
 4. huha90

  huha90 New Member

  đề này mình được B
  chán vãi
  thiếu có mỗi tí nữa là được A
  nản không buồn nghĩ
   
 5. hoa_k45d7

  hoa_k45d7 New Member

  chị ơi cho đáp án đi
   
 6. Hai_ngoc

  Hai_ngoc New Member

  hay quá, cám ơn nha:-*
   
 7. choichoihamchoi

  choichoihamchoi Nhân Viên

  C ơi cho đáp án đi
   
 8. nguyenhangvuc

  nguyenhangvuc New Member

  Đề này mà có 60m thôi hả?
  Nản luôn !!!
   
 9. ngocloan.vn244

  ngocloan.vn244 New Member

  hjjjjj đây là đáp án do t tự làm các b xem tnao nhá cớ ji sai thì góp ý jup t với hjjj

  ai thấy được thì vào cảm ơn t cái nhá nhá hjjj ^^!
  (đã sửa đổi lại)
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 14/12/11
 10. khong

  khong New Member

  tớ làm khác loan mấy câu! như: 3c,4c, 5b, 6d, 11c, 19b, 21a, 34d, 35c, 39c, 50a.
   
 11. vitamin

  vitamin New Member

  mình có đáp án khác so vs của bạn mấy câu:
  3c ,4c, 6d , 19b, 21a , 34 d , 35c ,50 a
  còn lại mình có kết quả giống bạn
   
 12. satoh hira

  satoh hira New Member

  bạn ơi, bạn có biết những câu nào bạn chắc chắn đúng không? bạn gửi lên cho mọi người tham khảo đi
   
 13. satoh hira

  satoh hira New Member

  bạn ơi, bạn tính câu 6, 11, như thế nào vậy?
   

Chia sẻ trang này